Týždeň po vyhlásení Výzvy slovenským divadlám a občianskej iniciatívy Biela stuha