Irena Brežná: Primabalerína sa na chvíľu zastavila