Sexistický kix – vyhlásenie rozhodnutia o udelení anticeny za najsexistickejšiu reklamu