Jan Palach, Zora Jesenská a ďalší v spomienkach Agneše Kalinovej