Začína sa rodovo orientovaný festival ArtWife v Liptovskom Mikuláši