Knižnica ASPEKTU bude počas letných prázdnin zatvorená