Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania