Blahoželáme organizácii Občan, demokracia a zodpovednosť