Njúvinky

ASPEKTovské ňjúvinky 10/2015

Prezentácia knihy Feministky hovoria o práci, Prezentácia knihy Nevďačná cudzinka v nemčine, Pozývame na 3. ročník festivalu Drama Queer, Slovenská republika sa zodpovedala výboru CEDAW z plnenia záväzkov vo vzťahu k ženám, Zaspomínajme si na 17. november 1989, Irena Brežná: Primabalerína sa na chvíľu zastavila

ASPEKTovské ňjúvinky 9/2015

Irena Brežná na Dňoch slovenskej literatúry, Modrý salón SND s Irenou Brežnou, Pozývame na stretnutia s Irenou Brežnou, Vyhrali ste v jesennej súťaži?, ASPEKT podporuje Bábkové divadlo na Rázcestí, Prečítajte si ukážku z poviedky List čiernemu synovi

ASPEKTovské ňjúvinky 8/2015

Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty, Spoločné cesty občianok a revolucionárok, Knižnica ASPEKTU opäť otvorená, Politické aktérstvo žien v histórii – posielajte abstrakty, Vypočujte si prednášku Ľubice Kobovej o práci v kapitalizme, Výstavu FEM(INIST) FATALE navštívilo viac ako 3000 ľudí, V Košiciach sa 26. septembra  rozprestrie dúha 

ASPEKTovské ňjúvinky 7/2015

Slavenka Drakulić: Obžalovaná, Úryvok z knihy Obžalovaná, Program na leto: výstava FEM(INIST) FATALE, Prešporské divadlo: Som najlepšia, ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor, Čo je Istanbulský dohovor?

ASPEKTovské ňjúvinky 6/2015

Všetkým pekný deň v nových bielych tričkách,  Irena Brežná: Nevďačná cudzinka, Uletený čitateľský denník, Virginia Woolf: Tri guiney, O migrácii v knižnici ASPEKTU.
 

ASPEKTovské ňjúvinky 5/2015

Modrý salón s Teréziou Vansovou, Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách, Berieme knihy na BRaK, Irena Brežná: Nevďačná cudzinka, Diskusia o prekérnej práci žien v Prahe, Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu.

ASPEKTovské ňjúvinky 4/2015

Monika Mitášová o zabudnutých architektkách, Tri listy o ženskosti a architektúre, Jana Juráňová na Voices Live, Ilona, žena Hviezdoslavova v Bratislave, Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou, Známi muži podporujú Istanbulský dohovor.
 

ASPEKTovské ňjúvinky 3/2015

Na MDŽ venuj 2 %, Jedna podmienka, Modrý salón s feministickým aspektom v SND, Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu, Tipy na feministické čítanie, Kismet: ako turecké telenovely menia svet.   
 

ASPEKTovské ňjúvinky 2/2015 - REFERENDOVÝ ŠPECIÁL

NEJDEME, Judith Butler: Trampoty s rodom, Nesmiete žiť medzi nami, Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015, Láska je láska aj v škole, Knižka Láska je láska o reakciách rodiny, O náboženskom živote v knihe Láska je láska, O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU, Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii, SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou?, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

ASPEKTovské ňjúvinky 1/2015

O rodine, partnerstve a ľudských právach, NEJDEME, Aj ja chcem mať manželku, Učíme (sa) o tradičnej rodine, bell hooks o manželstve a partnerstve, Gejské a lesbické rodiny na prahu 21. storočia, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

Syndicate content