Njúvinky

ASPEKTovské ňjúvinky 6/2013

Deň učiteliek a učiteľov, Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU, Rodový pohľad na školstvo, Učiteľské povolanie, Premiéra predstavenia Diagnóza: slovo, 2 percentá a 20 rokov. 

 

ASPEKTovské ňjúvinky 5/2013 ŠPECIÁL „MDŽ“

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU, Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien, Politika emócií (Úryvok), Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia), Politika vylúčenia a emócií (Recenzia), Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, 2 percentá a 20 rokov.  

ASPEKTovské ňjúvinky 4/2013 ŠPECIÁL „MESIAC LGBT HISTÓRIE“

 

Február je opäť mesiacom LGBT histórie, Lotosy a teplý šport na Slovensku, Mesiac LGBT histórie v knižnici ASPEKTU, Nechajte menšiny prísť ku mne, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

ASPEKTovské ňjúvinky 3/2013

Komentovaná výstava Jany Želibskej, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá, Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2012, To vážne?, Nechajte menšiny prísť ku mne.

ASPEKTovské ňjúvinky 2/2013 ŠPECIÁL „RAD ASPEKTY“

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien, Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb, Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov, Histórie žien. Aspekty písania a čítania.

 

ASPEKTovské ňjúvinky 1/2013

PF 2013, Kalendárka 2013, Nástenná Kalendárka 2013, Blahoželáme Zore Bútorovej, Za priekopníčkou histórie žien Gerdou Lerner, Gerda Lerner v knižnici ASPEKTU.

ASPEKTovské ňjúvinky 11/2012

Vianočný balíček od AspekťáčiekVianoce v knihách ASPEKTU, Kalendárka 2013, lulumendelova.com.

ASPEKTovské ňjúvinky 10/2012

Mikulášsky darček – nástenná Kalendárka 2013, Predstavenie Kalendárky 2013, Čo čítame: Kalendárka, Kalendárka 2013, Literárna cena Švajčiarskej konfederácie pre Irenu Brežnú.

 

ASPEKTovské ňjúvinky 9/2012

Objednajte si Kalendárku 2013 do všetkých kútov Slovenska, Nóra Ružičková: práce & intimita, Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra, Nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, Irena Brežná číta v Prahe a Liberci, Víkend slovenského rodového divadla v Prahe.

ASPEKTovské ňjúvinky 8/2012 - ŠPECIÁL „LETNÉ ČÍTANIE Z KNIHY MOJICH 7 ŽIVOTOV“

Agneša Kalinová číta z knihy Mojich 7 životov, Ukážka z knihy Mojich 7 životov, Ohlasy na knihu Mojich 7 životov, Prezentácia knihy Mojich 7 životov v Londýne, Ukážky z knihy Mojich 7 životov v angličtine, Martin Bútora o knihe Mojich 7 životov v angličtine.

Syndicate content