Njúvinky

ASPEKTovské ňjúvinky 10/2013

ASPEKT má 20 a spomína, Marcela Veselková: Identity, Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete?, Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov, Začína sa siedmy ročník Filmového festivalu inakosti.

ASPEKTovské ňjúvinky 9/2013 „Dúhový PRIDE Bratislava 2013“

ASPEKT podporuje Dúhový PRIDE Bratislava 2013, Pridajte sa k tímu Dúhového PRIDE, Sprievodné podujatia Dúhového PRIDE 2013, Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU.

ASPEKTovské ňjúvinky 8/2013

Deň otcov, Sprievodca feminizmom pre mužov, XY. Identita muža, Macedónsko obmedzilo právo žien na možnosť voľby.

ASPEKTovské ňjúvinky 7/2013

Trh a moc, Platená a neplatená práca v knižnici ASPEKTU, práce & intimita, Nechce byť miss, zostáva vo väzbe, ASPEKTin – jar 2013.

ASPEKTovské ňjúvinky 6/2013

Deň učiteliek a učiteľov, Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU, Rodový pohľad na školstvo, Učiteľské povolanie, Premiéra predstavenia Diagnóza: slovo, 2 percentá a 20 rokov. 

 

ASPEKTovské ňjúvinky 5/2013 ŠPECIÁL „MDŽ“

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU, Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien, Politika emócií (Úryvok), Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia), Politika vylúčenia a emócií (Recenzia), Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, 2 percentá a 20 rokov.  

ASPEKTovské ňjúvinky 4/2013 ŠPECIÁL „MESIAC LGBT HISTÓRIE“

 

Február je opäť mesiacom LGBT histórie, Lotosy a teplý šport na Slovensku, Mesiac LGBT histórie v knižnici ASPEKTU, Nechajte menšiny prísť ku mne, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

ASPEKTovské ňjúvinky 3/2013

Komentovaná výstava Jany Želibskej, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá, Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2012, To vážne?, Nechajte menšiny prísť ku mne.

ASPEKTovské ňjúvinky 2/2013 ŠPECIÁL „RAD ASPEKTY“

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien, Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb, Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov, Histórie žien. Aspekty písania a čítania.

 

ASPEKTovské ňjúvinky 1/2013

PF 2013, Kalendárka 2013, Nástenná Kalendárka 2013, Blahoželáme Zore Bútorovej, Za priekopníčkou histórie žien Gerdou Lerner, Gerda Lerner v knižnici ASPEKTU.

Syndicate content