Prednáška Žofie Bárcziovej o románoch Pirosky Szenes