ASPEKTovské ňjúvinky 8/2014 „Dúhový PRIDE Bratislava 2014“