Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum v knižnici ASPEKTU