Slovenská republika sa zodpovedala výboru CEDAW z plnenia záväzkov vo vzťahu k ženám