List čiernemu synovi v rámci minifestivalu Byť či nebyť