Prvé vydanie literárnokritickej diskusie LQ-literárny kvocient je už online