O štruktúrnom charaktere násilia pri pôrodoch: medzinárodná perspektíva