Rozhovor s Irenou Brežnou o emigrácii i súčasnom Slovensku