Nezaujatými a komplexnými informáciami k nižšiemu počtu interrupcií