ASPEKT, Božidara Turzonovová a Diana Athill sú OLD'S COOL!