Osobný a politický príbeh skúmania histórie a pamäti