„Táto kniha je vo svojej neokázalosti veľmi úprimná, poctivá a smelá.“ Mária Ferenčuhová o Jednorožcoch