Za spisovateľkou a politickou aktivistkou Barbarou Ehrenreich