O preklade románu Na slepačích krídlach do angličtiny