Spoločné vyhlásenie slovenských LGBT organizácií k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii