Postavenie žien v spoločnosti je politickou záležitosťou