Knižky aspektovské

Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov

Gratulujeme Jane Juráňovej a Agneši Kalinovej! Kniha Mojich 7 životov získala Cenu Egona Erwina Kischa 2013. Ocenenie pre literatúru faktu si prevzala Jana Juráňová v Prahe.

Ako opiť voličky vtipom a programovať občanov

„Politika vylúčenia a emócií prináša nielen podnetné čítanie, ale aj nové oblasti v slovenskom politologickom skúmaní, a to nielen menej prebádanými témami ako politická komunikácia a humor, ale aj metódami, ktoré autorky používajú." Píše Zuzana Očenášová v recenzii na publikáciu Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012.

Letné čítanie Na slepačích krídlach

ASPEKT prináša príjemné čítanie na letné dni a noci. Prečítajte si úryvok z románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach.

Prečítali sme, zvíťazili sme

V novej publikácii ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk - jar 2013 nájdete aj vyšívané hokejistické heslo z dielne tvorivej dvojice Kundy Crew a prečítať si môžete článok Lenky Krištofovej o Lotosových kvetoch a teplom športe na Slovensku.

Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia)

Texty predkladanej publikácie sú presvedčivými dôkazmi toho, že feministická kritika a analytické používanie kategórie rodu patria do každého spoločenskovedného skúmania, ktoré chce byť zmysluplným. Aj dvojdomosť autoriek v produkcii feministického spoločenskovedného diskurzu o politike tak v mimovládnych organizáciách, ako aj v akadémii by mohla napomôcť to, aby feministická kritika bola bežnou súčasťou akademického diskurzu o politike a aby sa aj v diskusii s ním ďalej rozvíjala.

Politika vylúčenia a emócií (Recenzia)

Autorkám publikácie sa vo svetle komplexnej teórie spravodlivosti podarilo vynikajúco opísať mechanizmus, ako sa v politickej sfére generuje a reprodukuje statusová nerovnosť žien, pričom zachytili aj prepojenie s ostatnými „fraserovskými“ dimenziami spravodlivosti a rodovú perspektívu prepojili s perspektívou etnicity, triedy či sexuality.

Práce a intimita zrcadlí čtení „pro ženy“

V úspornosti jazyka a v odebírání nadbytečného se autorka dostává až k podstatě textů určených ženám: direktivnosti a banálnosti. Texty se až děsivě často zabývají péčí o lidský povrch a zkrášlování sebe a svého okolí, avšak děsivě málo čímkoli jiným. Své návody přitom nepředkládají jako návrhy, ale jako pravdy a příkazy, které musíme poslechnout.

Hravé opakovanie nás oslobodzuje

Čo však považujem za zásadný prínos knihy, je demaskovanie mocenských, heteronormatívnych mechanizmov, do ktorých sme všetky a všetci vpletení, no ktoré máme možnosť ovplyvniť v náš prospech pomocou nich samých.

Knihy ASPEKTU medzi najlepšími titulmi roka 2012

Dvadsať náhodne oslovených predstaviteliek a predstaviteľov slovenského literárneho života odpovedalo na otázku: Akú pôvodnú knihu, ktorá vyšla v roku 2012, by ste odporučili čitateľom? Medzi odporúčanými titulmi nájdete aj knihy ASPEKTU – knižný rozhovor Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov a zbierku Nóry Ružičkovej práce & intimita.

Inge Hrubaničová: Láska ide cez žalúďok

Prečítajte si o Novom roku v knihe Láska ide cez žalúďok.