Knižky ostatné

Nová perspektíva v diskusiách o vagíne

Tereza Sršňová

Naomi Wolf, autorka už takmer kanonického titulu Mýtus krásy (1990, v slovenskom preklade ASPEKT 2000) a mnohých ďalších populárnych kníh, vydala publikáciu Vagína – Nová perspektíva (Argo, Dokořán 2014)Spisovateľka štýlom nadväzuje na svoje doterajšie diela a kombinuje osobné skúsenosti, filozofické úvahy a vedecké fakty.

Jeden francúzsky bozk slobody stačí aj na celý život

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Zuzana Homolová „Francúzsky rok“

Skúsenosť s emigráciou, ktorú prináša Francúzsky rok (Mladé topole 2021) Zuzany Homolovej, nie je nijako dramatická. Knihu charakterizujú skôr tiché komorné tóny a jemný, neprehliadnuteľný hlas – rovnako ako keď pracuje s tónmi a hlasom vo svojej piesňovej tvorbe. Zaujímavé je, že ho počuť aj v búšení onakvejších rámusov. Taká skrátka je Zuzana Homolová.

 

Jeden životopis. Krátke texty Aleny Wagnerovej

ASPEKT vyberá

Pri príležitosti životného jubilea spisovateľky, publicistky a prekladateľky Aleny Wagnerovej vyberáme recenziu Ľubice Kobovej, ktorá sa venuje zbierka poviedok a úvah Cestou životem (Prostor 2019).

Naozaj je svet depresie úžasný?

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: John Moe „Úžasný svet depresie“

„Slovo hilarious, ktorým sa svet depresie označuje v originálnom názve tejto knihy, by sa dalo z angličtiny preložiť aj ako zábavný, veselý, bujarý, na popukanie a podobne. Slovo úžasný označuje niečo, nad čím žasneme a čo nás v pozitívnom slova zmysle prekvapuje. Môže byť, prečo nie. Tak či onak, kto by si nekúpil knihu, ktorá sľubuje fascinujúci zážitok pri čítaní o depresii. Už vyše roka sa trápime často osamote, v izolácii. A naopak, mnohým hrozí vyhorenie, najmä ak pracujú v nemocnici, ale aj v inej časti kritickej infraštruktúry či z domu. Všetky vekové kategórie v súčasnosti nejakým spôsobom trpia, a aj keď môžeme veriť v zlepšenie po uvoľnení zákazov a pandémia bude, dúfajme, odznievať, u mnohých môžu tieto situácie spustiť depresívne stavy. Takže vydanie knihy je načasované skvele." Prečítajte si zápisky Jany Juráňovej nad knihou Úžasný svet depresie (N Press 2020).

 

O knihe Jej vlastný život

Tereza Sršňová

V knihe Jej vlastný život (Inaque.sk 2016) sa prelína osobný život autorky Kate Bolick s piatimi príbehmi žien, ktoré ukazujú, že život bez detí a partnera či partnerky nemusí byť životom osamoteným. Takýto obraz sa prieči stereotypným štandardom, podľa ktorých naplnený, osudom predurčený životný príbeh žien znamená vydať sa a mať deti. Kniha vedie k premýšľaniu o tom, či vymykať sa tomuto stereotypu musí nevyhnutne končiť pocitom prázdna, ľútosťou či sklamaním, alebo práve naopak, či to môže byť cesta plná slobody a dôvery v samu seba.

O posttraumatickej stresovej poruche

Tereza Sršňová

Klinická psychologička a psychoterapeutka Hana Vojtová a psychiater a psychoterapeut Jozef Hašto v knihe Posttraumatická stresová porucha: bio-psycho-sociálne aspekty (Vydavateľstvo F, 2012) komplexne opisujú posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP) od diagnostiky cez rizikové faktory až po jej prejavy. Kniha je náučná a na prvý pohľad môže pôsobiť ako dielo určené najmä pre študentky, študentov a odbornú verejnosť z oblasti psychológie a psychiatrie. Povedala by som však, že kniha môže zaujať aj širšiu čitateľskú verejnosť, pretože o posttraumatickej stresovej poruche sme už vo verejnom diskurze počuli mnoho, ale viac-menej povrchne. Je to ochorenie postihujúce iba vojačky a vojakov? Ako sa ochorenie prejavuje? Ako sa ochorenie lieči? Na tieto a mnohé ďalšie otázky kniha reaguje.

Upratať a spať

Ľubica Kobová o knihe Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G.

V dobe, keď intelektuáli diskutujú o životaschopnosti foucaultovského projektu starostlivosti o seba samého, vyznieva projekt starostlivosti, či skôr starosti o svet ako megalomanská fikcia, donkichotské podujatie. Napriek tomu, že sa tento projekt zjavuje a prepisuje stranu po strane (s podmienkou, že my ako čitateľky a čitatelia sme prijali túto bohorúhačskú hru na spásu), jeho výsledok je vonkoncom neistý.

Reprodukčné zdravie žien ako nástroj mocenského boja včera, dnes a zajtra?

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou Miloslava Szabóa Potraty

Historik Miloslav Szabó v knihe Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu urobil užitočnú sondu do našej národnej, resp. aj štátnej pamäte, možno skôr nepamäte. Ženy sa vždy zídu. Či už ako pracovná sila, ako záloha v tyle, rozumej pri sporáku, keď pracovnej sily je dosť, ako neplatená pracovná sila doma alebo slabo platená a oddane slúžiaca pracovná sila v povolaniach pripomínajúcich domáce práce na verejnosti.

Keď sa v tradičnom rozprávaní skrýva lesbické prekvapenie, ale napokon o to ani nejde

Čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou: Sarah Waters „Paying Guests“

Román je v mnohých častiach zbytočne podrobný, ale má zaujímavé miesta a môže byť zaujímavou sondou do povojnového života okorenenou príbehom zvláštneho manželského štvoruholníka.