Nadežda Lindovská

Feministická výzva slovenskej dráme

„Juráňová originálnym spôsobom uplatnila feministické inšpirácie ako prostriedok demýtizácie štúrovského pokolenia národných dejateľov. Prostredníctvom montáže historických dokumentov a rekonštrukcie života tzv. štúrovských žien poukázala na patriarchálne stereotypy v myslení a konaní štúrovcov," Píše Nadežda Lindovská o hre Misky strieborné, nádoby výborné.