red. a Marianne Grabrucker

Typické dievča? Typický chlapec?

Prečo sa mnohí rodičia tak boja, že by čosi mohlo ohroziť „typickosť“ ich dieťaťa? A čo je vlastne podstatou takejto typickosti? Prečo je dokonalý účes nevyhnutný pre dievča a ružová čapica smrteľne nebezpečná pre chlapca?
„Ženy a muži úzkostlivo dbajú na dodržiavanie kódexu mužskosti. Ben, ktorý vyrastá vo svojej rodine so samými ženami, netrpel od prírody komplexom mužskosti. No tomuto komplexu ho naučili muži svojou úzkoprsosťou a nedostatkom fantázie, takže ním bude zrejme v budúcnosti trpieť aj on.“
Mnohé podnety o rodovej socializácii našich detí ponúka denník matky o prvých troch rokoch života dcéry.