Veronika Valkovičová

Protirodové mobilizácie v Európe

Veronika Valkovičová

K významným záverom publikácie Anti-Gender Campaigns in Europe – Mobilizing Against Equality patrí zistenie, že medzi skupinami s protirodovou agendou neexistujú výrazné rozdiely. Aj keď sa môže zdať, že vystupujú primárne v priestore strednej a východnej Európy, publikácia poukazuje na ich prítomnosť v západoeurópskych krajinách (Francúzsko, Nemecko, Belgicko). To vytvára základ pre paneurópske hnutie proti „gender ideológii“, o ktorého vytvorenie je podľa autorov a autoriek v súčasnosti z mnohých strán záujem.