Daniel Hevier

Strašidelník

Protistrašidelná knižka pre (ne)bojácne deti
Daniel Hevier

Strach priťahuje, fascinuje, ohromuje, ale aj ochromuje, a preto táto kniha poskytuje deťom príležitosť, aby o svojom strachu porozmýšľali a prizreli sa mu.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.