Beletria

ASPEKT 2/2001 - D(r)ámy

2,50 €

Dámy a drámy: od prvej dramatičky, cez rodovo rozkolísaného Shakespeara až po súčasné slovenské autorky.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 2/2000 - 1/2001 - Patriarchát

2,50 €

Deľba práce na domácu, neplatenú prácu a na prácu mimo domu, teda prácu platenú, pornografia, vzťah nadradenosti a podriadenosti, rovnosť šancí

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 1/2000 - Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi

Číslo Aspektu venované socializácii dievčat a chlapcov je ilustrované kolážou zo šlabikárov a iných učebníc, v ktorých sa odrážajú rodové stereotypy.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

ASPEKT 2/1999 - Osobné je politické

2,50 €

Glorifikácia privátnej sféry žien a reálne spoločenské zhodnocovanie verejnej sféry politiky a podnikania, ktorá patrí mužom. Mali by, môžu a budú muži podporovať feminizmus? V čísle nájdete aj rozhovor s kandidátkou na prezidentku, s Magdou Vášáryovou.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

Aspekt 3/1998 - Násilie I.

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch i na verejnosti je na Slovensku tabuizovanou témou. Aspekt túto tému otvára prekladovými i pôvodnými materiálmi. Judith Lewis Herman sa venuje téme násilia na ženách v kontexte spoločensko-politickom, Ann Jones v kontexte súkromia. Aspekt prináša aj rozsiahly rozhovor so slovenskou expertkou na tému násilia s Evou Sopkovou.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Mužov nemožno znásilniť

1,00 €
Märta Tikkanen

Príbeh ženy v strednom veku, ktorá sa stala obeťou znásilnenia a pokúša sa zistiť, či možno znásilnenie odplatiť znásilnením.

 

Price in ASPEKT: 
1.00 €

... ako z gratulačnej karty...

Jaroslava Blažková

Výber z tvorby jednej z najčítanejších slovenských prozaičiek 60. rokov prináša kratšie prózy zo života mladých ľudí a kultovú novelu Nylonový mesiac.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

Siete

Jana Juráňová

Dve novely Jany Juráňovej, ktorá sa už zapísala do povedomia slovenskej kultúry svojím osobitým pohľadom a individuálnym rukopisom, tvoria svojrázny dvojportrét. Jeden mýticko-všeplatný a jeden groteskne skarikovaný obraz tej istej životnej situácie.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Aspekt 1/1998 - Myslenie žien

Toto tematické číslo je venované feministickej filozofii. Prináša výber z textov feministických filozofiek.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Aspekt 3/1997 - Ženské telo II.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.