aktuality knižnice

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU: Program

Dvere do knižnice ASPEKTU budú otvorené už tento štvrtok od 12.00 do 20.00. Čakajú na vás prezentácie, prednášky, videá, konzultácie, čítačky a darčeky. Pozrite si celý program :)

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU

V predvečer MDŽ sa bude v ASPEKTE popíjať káva a čaj, čítať a diskutovať. Ak sa k nám chcete pridať a dozvedieť sa niečo o literatúre, politike, rode,... príďte 7. marca na Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU :)

V-Day v knižnici ASPEKTU

Vzdelávajte sa v knižnici ASPEKTU a v odborných aj beletristických publikáciách čítajte o sociálnych, právnych, psychologických, medicínskych či kultúrnych súvislostiach rodovo podmieneného násilia.

Ďalšia novinka o domácom násilí v knižnici ASPEKTU

Občianske združenie Acorus darovalo do knižnice ASPEKTU zborník, ktorý je súhrnom desaťročných skúseností z priamej sociálnej a terapeutickej pomoci osobám ohrozeným domácim násilím. Ďakujeme.

Mesiac LGBT histórie v knižnici ASPEKTU

V utorok a stredu popoludní nájdete v aspekťáckej knižnici aj publikácie, ktoré sa venujú LGBT témam.

Nové knihy o domácom násilí v knižnici ASPEKTU

Sociálna pracovníčka a odborníčka na problematiku násilia v rodine Sandra Fausch venovala do knižnice ASPEKTU dve nové publikácie, na ktorých sa autorsky spolupodieľala. Ďakujeme.

Gerda Lerner v knižnici ASPEKTU

Prečítajte si knihy a štúdie Gerdy Lerner knižnici ASPEKTU.

Glosolália v knižnici ASPEKTU

Prvé číslo rodovo orientovaného časopisu Glosolália prináša prekladovú aj pôvodnú poéziu, profilový rozhovor s Etelou Farkašovou, ukážku z knihy Marcely Ondekovej a Zuzany Očenášovej Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať, štúdiu Lenky Krištofovej Queer vo výchove a vzdelávaní a mnohé ďalšie texty. Glosoláliu si môžete kúpiť v utorok a štvrtok v knižnici ASPEKTU.

Nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum

V knižnici ASPEKTU nájdete nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, ktoré sa venuje rôznym aspektom starostlivosti. Nájdete v ňom aj recenziu na knižku Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

Novinky k LGBT témam v knižnici ASPEKTU

Knihu Lesby k pohledání spolu s informačno-vzdelávacími materiálmi z projektu Psychologická podpora pre LGBT ľudí darovala do knižnice ASPEKTU Hana Fábry. Ďakujeme.