aktuality knižnice

O rodovej kultúre a feminizme pred rokom 1989

Do knižnice ASPEKTU pribudla nová publikácia Vyvlastněný hlas, ktorá mapuje premeny rodovej kultúry v českej spoločnosti v rokoch 1948 – 1989. Za knihu ďakujeme jednej z editoriek, sociologičke Hane Havelkovej.

Feminizmy za hranicami západného sveta v knižnici ASPEKTU

Novinárky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová ako prvé z Českej republiky navštívili sýrske mesto Kobani, ktoré sa zmieta vo vojnovom konflikte s tzv. Islamským štátom. Stretnutie s kurdskými ženskými bojovými jednotkami spracovali v reportážnej publikácii Islamskému státu na dostřel, ktorú venovalo do knižnice ASPEKTU vydavateľstvo Mladá fronta. Z knižničného fondu pripomíname aj ďalšie publikácie, ktoré mapujú feminizmy za hranicami západného sveta.

Jesenská a Németh v knižnici ASPEKTU

Prezident republiky udelil najvyššie štátne vyznamenanie aj výtvarnej umelkyni Ilone Németh a spisovateľke a prekladateľke Zore Jesenskej. Diela oboch osobností a informácie o nich nájdete v knižnici ASPEKTU.

Knižnica ASPEKTU otvorená raz týždenne

Od nového roka pre vás máme nemilú zmenu: z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov musíme obmedziť fungovanie knižnice ASPEKTU. Odteraz nás môžete navštíviť jedenkrát do týždňa – každý štvrtok od 15.30 do 18.30. 

Knižnica ASPEKTU počas zimných prázdnin zatvorená

Knižnica ASPEKTU bude počas zimných prázdnin zatvorená. POZOR! Posledný raz v tomto roku nás môžete navštíviť v utorok 20. decembra. Tešíme sa na vás opäť v utorok 10. januára 2017.

Ekofeminizmus v knižnici ASPEKTU

Téma ekofeminizmu ako možnej odpovede na negatívny vplyv, ktorý majú patriarchálne kapitalistické mocenské štruktúry na životné prostredie, rezonuje v sociálnych hnutiach už niekoľko desaťročí a je stále aktuálna. Pestrý výber titulov venovaných ekofeminizmu nájdete aj u nás v knižnici ASPEKTU.

Záznamy o tichu v knižnici ASPEKTU

Záznam o tichu je kniha anonymných rozhovorov s neheterosexuálnymi ľuďmi o vzťahoch  intímnych, rodinných aj spoločenských. Publikáciu venovala do knižnice ASPEKTU jej autorka, výtvarníčka Monika Pascoe Mikyšková. Ďakujeme! Čítajte aj ďalšie knihy, ktoré približujú situáciu lesieb, gejov, bisexuálnych, queer či transrodových ľudí.

Histórie žien v knižnici ASPEKTU

Ako možno zapisovať, čítať, odhaľovať, reinterpretovať alebo nanovo vyrozprávať históriu z feministického hľadiska? Z fondu knižnice ASPEKTU sme pre vás vybrali knižky, ktoré sa venujú histórii a fenoménu pamäti. Nájdete medzi nimi spomienky žien vo forme denníkov, rozhovorov, listov, (auto)biografií, ako aj odborné publikácie.

O násilí na ženách v knižnici ASPEKTU

Čítajte o sociálnych, právnych, psychologických, medicínskych či kultúrnych súvislostiach rodovo podmieneného násilia. Každý štvrtok v knižnici ASPEKTU.

Nová Glosolália v knižnici ASPEKTU

Najnovšie číslo rodovo orientovaného časopisu Glosolália v knižnici ASPEKTU.