aktuality knižnice

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu v knižnici ASPEKTU

Pred 72 rokmi bol oslobodený koncentračný tábor v Osvienčime. Tento deň si každoročne pripomíname 27. januára ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Je dôležité, aby sa táto smutná časť dejín už nezopakovala, aj preto musí zostať aktívnou súčasťou našej kultúrnej pamäti. Napríklad aj prostredníctvom knižných memoárov, ktoré si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 15.30 do 18.30.

Nové knihy Občianskeho združenia Phoenix

Občianske združenie Phoenix venovalo do knižnicie ASPEKTU šesť nových kníh. Ďakujeme.

O migrantkách a migrantoch v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU sa otázkou migrácie zaoberá viacero odborných publikácií. Niektoré z nich nájdete aj voľne dostupné na internete, ostatné si môžete ešte do konca júna požičať v našej knižnici.

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum v knižnici ASPEKTU

Sedem rôznych autoriek, sedem statí, sedem pohľadov na rod a krízu. A ešte omnoho viac nájdete v najnovšom čísle časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.

Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii

Ako prispieva psychológia k patologizácii žien či k marginalizácii a vylučovaniu určitých sexualít? Ako možno preformulovať psychologické prístupy tak, aby prispievali k utváraniu spravodlivejšej spoločnosti? Čítajte najnovšie publikácie v knižnici ASPEKTU.

O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU

Možno chápať rod žien a mužov ako „sociálny“ a ich pohlavie ako „biologické“? Skutočne existujú len dve pohlavia - ženské a mužské? Čítajte novú knihu v knižnicu ASPEKTU Hermafroditi a medicínská konstrukce pohlaví od autorky Alice Domurat Dreger.

Knihy Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU

Ľudské práva žien, feministická reflexia pornografie, znásilnenie ako ústredná téma feminizmov a dôsledok rodových nerovností, rovné príležitosti žien a mužov vo vzdelávaní i zamestnaní. Čítajte publikácie Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU.

Dúhová knižnica ASPEKTU

Pripravte sa na Dúhový PRIDE aj čítaním. V knižnici ASPEKTU nájdete podnetné knižky k LGBTI problematike, rodovej a sexuálnej identite.

3 nové knihy z knižnice ASPEKTU o práci žien

Do knižnice ASPEKTU pre naše a vaše vzdelávanie neustále nakupujeme nové knihy. Z posledných prírastkov k problematike práce žien vyberáme knihy o odborovom hnutí, potenciálnom spojení feminizmu a finančníctva a o inom naratíve vzniku kapitalizmu.

Kniha Zuzany Mojžišovej v knižnici ASPEKTU

Do knižnice ASPEKTU pribudol jeden z nových titulov vydavateľstva Artforum. Príďte si požičať knihu Zuzany Mojžišovej Genius loci.