16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

25. november je označený ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Týmto dňom sa začína aj 16-dňová medzinárodná kampaň aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorú iniciovala a koordinovala organizácia Centrum pre ženské globálne vedenie (Center for Women's  Global Leadership) už v roku 1991. Na kampani sa postupne zúčastnili tisíce medzinárodných organizácií, političiek a politikov, vlád, mimovládnch organizácií a jednotlivcov z viac ako 180 krajín sveta. Cieľom kampane je ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

História tohto dňa siaha do roku 1960, keď boli v Dominikánskej republike zavraždené sestry Patria Mercedes Mirabal, María Argentina Minerva Mirabal a Antonia María Teresa Mirabal na príkaz diktátora Rafaela Trujilleho. Spolu so štvrtou sestrou Bélgicou Adelou Mirabala Reyes (1925 - 2014) vtedy založili skupinu proti režimu, známu ako Hnutie štrnásteho júna (Agrupación política 14 de Junio). V rámci tejto skupiny boli známe ako „Moriposas“, čo v preklade znamená motýle. María Argentina a Antonia María Terasa boli väznené, opakovane mučené, znásilňované a napokon popravené spolu so sestrou Patriou 25. novembra 1960 pre svoj nesúhlas s vtedajšou diktatúrou a vládou Trujilleho

Ako pamiatku na ich smrť Valné zhromaždenie OSN určilo 25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Na celom svete sa 25. novembrom začína 16 dní aktivizmu, v priebehu ktorých sa organizujú aktivity upozorňujúce na potrebu ďalších opatrení na odstraňovanie násilia páchaného na ženách, vznikajú projekty zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch a kampane zobrazujúce dôsledky násilia. Mnohé organizácie v rámci týchto dní organizujú zbierky na pomoc ženám v núdzi, fundraisingové aktivity na podporu projektov a výskumov v oblasti násilia a porušovania ľudských práv žien a dievčat v ich vlastnom prostredí. 

Využívame túto príležitosť, aby sme znova upozornili na to, že každá tretia žena na Slovensku zažila od svojich 15 rokov sexuálne a/alebo fyzické násilie. Jedna z desiatich žien zažila sexuálne obťažovanie alebo stalking (prenasledovanie) prostredníctvom nových technológií (FRA, 2014). Viac o rodovo podmienenom násilí si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU (tematická rešerš), v knižnej edícii ASPEKT a na našich webových stránkach. Čítajte aj o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor. O čom vlastne tento dohovor hovorí a prečo ho Slovensko zatiaľ neuviedlo do praxe? Nájdete na webovej stránke organizácie Možnosť voľby

V tomto roku počas 16 dní aktivizmu upozorňujeme aj na inštitucionálne násilie v podobe snáh o legislatívne obmedzovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien. Poslanci v uplynulých mesiacoch predložili dva legislatívne návrhy, ktoré by obmedzili prístup žien k bezpečným interrupciám. V sobotu 8. decembra sa stretneme na Námestí SNP v Bratislave, aby sme povedali NIE všetkým formám násilia páchaného na ženách a postavili sa za sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien. Pridajte sa k nám a spolu ukážeme, že keď sa deje násilie, nebudeme ticho!

Pozrite si kalendár aktivít, ktoré pripravuje v Košiciach organizácia Fenestra.

 

Ako citovať tento článok:

red. 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/11/2018. Získané 23/07/2024 - 18:47. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/16-dni-aktivizmu-proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach