5 článkov o práci z časopisu Aspekt

My to vieme a vy to vari viete tiež: Časopis Aspekt, ktorý vychádzal od roku 1993 do roku 2004, ukrýva množstvo cenných textov. Niektorým z nich sa v dobe svojho vydania nedostalo toľkej pozornosti, akú by si zaslúžili. Možno nás vtedy zaujímali iné veci, možno v tom čase niektoré z nás o žiadnom časopise Aspekt ani nechyrovali. O dôvod viac nazrieť do jeho obsahu, začítať sa a... premýšľať o práci.

 

Heidi I. Hartmann: Rodina ako miesto pre rod, triedu a politický boj: príklad domácich prác

Nedávno zosnulý ekonóm chicagskej školy Gary Becker považoval rodinu za ekonomickú aktérku s jednotnými záujmami definovanými a zastupovanými mužskou „hlavou rodiny“. Hartmann poukazuje na to, že je to márna predstava – rodina je miesto boja a konfliktu. A k najkonfliktnejším trecím plochám patria otázky domácej práce, prerozdeľovania mzdy, starostlivosti o deti a otázky daní.

Článok vyšiel v časopise Aspekt 2/2000 – 1/2001 Patriarchát.

 

Barbara Ehrenreich: Život bez otce: promýšlení teorie socialistického feminismu

Socialistický feminizmus – oxymoron, záležitosť histórie, feminizmus, ktorý nikdy nebol, alebo feminizmus, o ktorý možno usilovať? Ehrenreich, neúnavná feministická reportérka píšuca o pracovných podmienkach v Spojených štátov amerických (v knihe Nickel and Dimed – On /Not/ Getting By in America vychádza zo svojej skúsenosti, keď pracovala ako upratovačka v moteloch či servírka v prevádzkach rýchleho občerstvenia) argumentuje: „Dnes už lze máloco považovat za pevné a neměnné. ‘Rodina’, v teorii tak dlouho zvěcňovaná, vypadá spíš jako improvizace než jako instituce. Nová technologická revoluce, která je pokračováním revoluce, jež vyústila v industriální kapitalismus (a státní socialismus), proměňuje nejen produkci, ale i percepci. (...) Přesto věřím tomu, že pokud existuje nějaká pozice, ze které lze porozumět světu a změnit jej, je to pozice socialistická a feministická.“

Článok vyšiel v časopise Aspekt 2/2000 – 1/2001 Patriarchát.

 

Sabine Hess: Au-pairstvo – migračná stratégia mladých žien zo Slovenska

Nemecká výskumníčka Sabine Hess publikovala už pred rokmi dôležitú prácu o au pair (na podobnú tému napísali rozsiahlu štúdiu Zuzana Búriková a David Miller, ktorí problematiku au pair skúmajú najmä z hľadiska materiálnej kultúry, ich práca práve vychádza v českom preklade). Hess zaznamenala zmenu v chápaní au pair po tom, čo na tento trh v Nemecku vstúpili ženy zo strednej a východnej Európy: „Aj v postojoch rodín, ktoré dievčatá zamestnávajú, cítiť zmenu. Jednak sa zvýšil dopyt po opatere detí a prácach v domácnosti, jednak sa záujem obrátil na čisto pracovnú silu. Tak sa množia príbehy o vykorisťovaní a diskriminácii au-pairok v rodinách.“

Článok vyšiel v časopise Aspekt 2/2000 – 1/2001 Patriarchát.

 

Patricia Mainardi: Politika domácich prác

S odporom ich opísala Simone de Beauvoir v knihe Druhé pohlavie, tu si ich Patricia Mainardi podáva z humornejšej stránky. Všetky výhovorky, prečo domáce práce nerobiť, a odsudky domácej práce ako „neproduktívnej“ sú v tomto texte pekne pohromade.

Pôvodne vyšlo v časopise Aspekt 1/1993 Mýtus krásy.

 

Zuzana Uličianska: Čarodejník z krajiny Ost

Dramatička a novinárka Zuzana Uličianska si v tejto divadelnej hre uťahuje z Karla Marxa. Mohol síce veľmi dobre opísať politickú ekonómiu industriálneho kapitalizmu, rozumel ale tomu, aká práca sa vykonáva – aj v jeho – domácnosti? V hre Marx s nadšením a prázdnym bruchom očakáva revolúciu: „Mám radosť, všade to búcha, všetko sa hýbe... Teším sa na skvelý piknik. Čo ste nám dnes, ženy, navarili? Mám ohromnú chuť na niečo dobré.“

Pôvodne vyšlo v časopise Aspekt 1/2003 – 2004 Príbehy žien.

 

Vybrané čísla časopisu Aspekt si môžete naložiť do nákupnej tašky v našom online obchode. Vypredané čísla si môžete požičať v knižnici ASPEKTU.

Ako citovať tento článok:

red. 5 článkov o práci z časopisu Aspekt In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/05/2014. Získané 01/03/2024 - 21:10. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/5-clankov-o-praci-z-casopisu-aspekt