Agneša Kalinová v televíznej relácii Portrét

Novinárka, redaktorka, prekladateľka, filmová i politická publicistka Agneša Kalinová bude hostkou televíznej relácie Portrét. Pozrite si rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života i Slobodnej Európy na internete alebo v repríze v utorok  6. novembra o 21.30 a v sobotu 10. novembra o 19.00 v spravodajskej televízii TA3.

Životy Agneše Kalinovej (nar. 1924) sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávajú sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Tak aj v knihe Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou – medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa a ď. Knihu si môžete prečítať v papierovej i elektronickej podobe.
 

Ako citovať tento článok:

red. Agneša Kalinová v televíznej relácii Portrét In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/10/2012. Získané 24/07/2024 - 13:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/agnesa-kalinova-v-televiznej-relacii-portret