Ako sa píše o rode a feminizme na akademickej pôde?

Zaujíma vás, čo sa učí, číta a píše o rode a feminizme na vysokých školách? Chcete vedieť, aké študentské práce o rodovej ne/rovnosti vznikajú?

Čoraz viac študentských prác sa venuje feministickému výskumu a témam rodovej rovnosti. Tieto práce sa však uchovávajú na rôznych miestach, celkový obraz o najčastejších témach a kvalite ich spracovania sa vytvára ťažko. Preto sme pripravili dve rešerše, ktoré môžu pomôcť vytvoriť si prehľad o dianí na akademickej pôde v súvislosti s rodovou rovnosťou a feminizmom.

V prvej rešerši nájdete zoznam bakalárskych, diplomových a dizertačných prác registrovaných a  dostupných v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác. Práce obhájené v rokoch 2012 – 2014, ktoré obsahujú rôzne modifikácie slova „rod“ a „feminizmus“, sú zoradené do kategórií: filozofia, sociológia, psychológia, sexuológia, vzdelávanie, práca, feminizmy, násilie.

Druhá rešerš ponúka zoznam diplomových a dizertačných prác obhájených v rokoch 2010 – 2014 na katedre rodových štúdií Central European University v Budapešti.

Všetky uvedené práce si môžete prečítať on-line.

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Ako sa píše o rode a feminizme na akademickej pôde? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/09/2014. Získané 23/05/2024 - 21:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ako-sa-pise-o-rode-feminizme-na-akademickej-pode