Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

Príručka pre médiá

Médiá zohrávajú v prevencii násilia ženách nezastupiteľnú úlohu. Informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia podporujú jeho výskyt. Novinárky a novinári majú moc zodpovedným informovaním podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu. 

 

Priručku Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách (Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 2011) z originálu, ktorý vydal Odbor pre ženy MA 57 mesta Viedeň, preložila a doplnila Barbora Burajová.

 

Celú príručku si stiahnete TU.

Ako citovať tento článok:

red. Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/04/2017. Získané 12/04/2024 - 14:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ako-v-mediach-citlivo-informovat-o-nasili-pachanom-na-zenach