Ako vychovávame naše deti, alebo rodovosť a rodičovstvo

Fenomén otcovstva?

Mediálna prezentácia otca nebýva natoľko masívna, Donald W. Winnicot pripisoval „dobrému otcovi" skôr vedľajšiu rolu vo výchove: „Je veľa dôvodov, ktoré sťažujú účasť otca na výchove. V prvom rade sa môže stať, že len zriedkakedy bude doma, nie je pre matku ľahké vedieť, kedy sa má obrátiť na manžela a kedy ho má poslať preč. (...) Otec nemusí byť celý čas prítomný, ale zato sa musí zjaviť dosť často, aby dieťa cítilo, že žije a existuje." (Cit. podľa Badinter, 1998, s. 235) Tomuto modelu sa zrejme mnohí otcovia nevyhýbajú ani dnes. Spoločenskovedná literatúra v ostatných dekádach venuje stále viac pozornosti sociologickým a psychologickým aspektom naplnenia, resp. nenaplnenia roly otcov vo výchove či už je to v kontexte ich fyzickej či emočnej absencie pri výchove detí z dôvodu pracovného zaťaženia či zvýšenej rozvodovosti alebo v súvislosti s kritikou tradičného patriarchálneho usporiadania rodiny a spoločnosti. Mladé rodičovské páry tak neraz stoja na ostrej hrane vlastnej skúsenosti z detstva a snahy zaangažovať otcov viac do chodu rodiny a výchovy.

 

„Môj otec zase vyhlásil, že radšej bude 12 hodín tvrdo makať niekde vonku s lopatou, než aby raz umýval riad. A u nás to aj bolo tak, že tie kuchynské práce boli skôr na mamu - aj teraz je to na manželke. A ja sa zapájam do tých iných prác vysávanie a pod. mimo kuchyne. (...) Vo vzťahu k deťom je to v podstate rovnako rozdelené." (otec, syn a dcéra školského a predškolského veku)

„U nás to bolo viac-menej na mame. Otec sa nestaral. Ja som to chcela úplne zmeniť, aby sa aj otec staral o deti, a to môj manžel jednoznačne spĺňa. On sa im naozaj veľa venuje, niekedy keď treba aj viac než ja. Mimo dojčenia zvláda úplne všetko." (matka, dve deti dojčenského a predškolského veku)

„Ja by som chcela aj viac zapájať manžela, ale musela by byť aj snaha z tej strany. Neviem, či chlapi sa obávajú, alebo sa necítia nejako istí a tým pádom... Možno by sme ich mali viac podporovať v tom, aby sa nebáli." (matka, jedno dieťa predškolského veku)

 

Celý článok si môžete prečítať na: ruzovyamodrysvet.sk

Ako citovať tento článok:

red. Ako vychovávame naše deti, alebo rodovosť a rodičovstvo In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/06/2013. Získané 27/05/2024 - 07:36. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ako-vychovavame-nase-deti-alebo-rodovost-rodicovstvo