Autorská výstava Anny Daučíkovej v SNG

Slovenská národná galéria

pozýva na otvorenie výstavy

Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií/7 situations

 

KEDY: štvrtok, 5. decembra 2019, 18.00

KDE: Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

 

KURÁTORKA: Monika Mitášová

1736

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu - predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou". Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní" a „videokino" a „videolaboratórium"), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress...

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina Della Giustina (NL), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK).

 

 

Otvorené denne (okrem pondelka): 10.00 – 18.00, štvrtok 12.00 – 20.00.

Výstava potrvá do 29. marca 2020.

 

Viac na www.sng.sk.

 

Ako citovať tento článok:

red. Autorská výstava Anny Daučíkovej v SNG In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/11/2019. Získané 27/06/2022 - 21:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/autorska-vystava-anny-daucikovej-v-sng