bell hooks: Oslobodzuje práca ženy?

Je účasť žien na pracovnom trhu sama osebe dostatočnou podmienkou oslobodenia žien? Teoretička a aktivistka bell hooks si kladie túto otázku v kontexte skúseností ženského hnutia v Spojených štátoch amerických. A jednoznačne na ňu odpovedá:

„Dnes už vieme, že práca ženy neoslobodzuje spod mužskej nadvlády. Určite je veľa dobre platených žien zamestnaných v lukratívnych profesiách a je aj veľa bohatých žien, ktoré zostávajú vo vzťahoch, v ktorých je mužská dominancia normou. Je zrejmé, že ak má žena prístup k ekonomickej sebestačnosti, je pre ňu ľahšie opustiť nerovnovážny vzťah s dominantným mužom. Odíde, lebo môže. Mnohé ženy zaujme feministické myslenie a chcú sa oslobodiť, no ekonomicky sú zviazané s patriarchálnymi mužmi, takže odísť je pre ne ťažké, ak nie celkom nemožné. Väčšina žien dnes vie to, čo niektoré z nás vedeli, keď sa hnutie začalo rozvíjať, že práca nás nemusí oslobodzovať, no vieme aj, že tento fakt nemení nič na tom, že ekonomická sebestačnosť je nevyhnutná, ak sa ženy majú oslobodiť. Keď hovoríme o ekonomickej sebestačnosti skôr než o práci ako o možnosti oslobodenia, musíme urobiť ďalší krok a hovoriť, aký typ práce oslobodzuje.“ (S. 77.)

Zaujíma vás, ako môže feminizmus čeliť tomuto problému? Čítajte knihu bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách v preklade Jany Juráňovej.

Ako citovať tento článok:

red. bell hooks: Oslobodzuje práca ženy? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/05/2014. Získané 16/07/2024 - 22:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bell-hooks-oslobodzuje-praca-zeny