Beseda s Janou Juráňovou v Nitre

Pozývame na stretnutie so spisovateľkou, prekladateľkou a vydavateľkou Janou Juráňovou.

KEDY: streda 29. septembra, 17.00 hod.

KDE: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Podujatie sa uskutoční v rámci 15. ročníka cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľkami a spisovateľmi. Moderuje Dado Nagy.

Viac o podujatí nájdete na Facebooku.

 

 

Jana Juráňová – spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Pôsobila ako dramaturgička Divadla pre deti a mládež v Trnave, od roku 1990 pôsobila v Slovenských pohľadoch a súčasne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa. V tomto období sa podieľala na založení Slovenského centra PEN klubu a Nadácie Milana Šimečku. V roku 1992 s Janou Cvikovou a ďalšími ženami založila feministickú vzdelávaciu a publikačnú organizáciu ASPEKT, v ktorej pôsobí dodnes. Do decembra 2018 pracovala aj v Divadelnom ústave ako redaktorka. V roku 2019 prezident SR Andrej Kiska udelil Jane Juráňovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti.

Výber z diela:

Z prozaickej tvorby

Naničhodnica (ASPEKT 2020) je sondou do zdravotníckeho prostredia i prostredia médií, tzv. celebrít i ľudí, ktorí sú okato spokojní so sebou a svojím kresťanským prístupom k životu.

Cudzie príbehy (ASPEKT 2016) sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (ASPEKT 2012), za knižný rozhovor Juráňová získala Cenu Egona Erwina Kischa 2013

Nevybavená záležitosť (ASPEKT 2013), knižka sa dostala do finálovej desiatky Ceny J. Johanidesa a literárnej ceny Anasoft litera a medzi tri nominované knihy na Cenu Nadácie Tatrabanky za umenie

 

Knihy pre deti a ich dospelých

Iba baba (ASPEKT 2002, v maďarčine v roku 2012)

Bubliny (ASPEKT 2002)

Babeta ide so sveta (ASPEKT 2003)

Ježibaby z Novej Baby (ASPEKT 2006, v maďarčine v roku 2016)

 

Z prekladateľskej tvorby

bell hooks: Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách (ASPEKT 2013)

Judith Butler: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identít (ASPEKT 2014)

Virginia Woolf: Tri guiney (ASPEKT 2001)

Judith Lewis Herman: Trauma a uzdravenie (ASPEKT 2001)

 

Z editorskej činnosti

Jana Cviková – Jana Juráňová: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (Občan a demokracia – ASPEKT 2003, 2005)

Jana Cviková – Jana Juráňová: Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (ASPEKT 2011)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku (ASPEKT 2009)

Jana Cviková – Jana Juráňová (ed.): Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (ASPEKT 2007)

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Beseda s Janou Juráňovou v Nitre In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/09/2021. Získané 27/05/2022 - 16:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/beseda-s-janou-juranovou-v-nitre