Blahoželáme Ilone Németh k vyznamenaniu

Uznávaná výtvarná umelkyňa a profesorka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Ilona Németh prevzala v pondelok 9. januára 2017 z rúk prezidenta republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia. Blahoželáme a pripájame pár historických aj aktuálnych odkazov.

  • Feministický kultúrny časopis Aspekt predstavil Ilonu Németh a jej tvorbu už v roku 1995 v čísle Ženy a moc. Informovali sme aj o festivale súčasného umenia Transart Communication, ktorý v Nových Zámkoch organizovali Ilona Németh a József Juhász zo štúdia Erté. Čítajte celý článok.

1312

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok inštalácie Imaginácia bolesti je z časopisu Aspekt 2-3 1995 Ženy a moc

  • Dielo Polyfunkčná žena Ilony Németh bolo súčasťou výstavy Gender Check vo viedenskom Múzeu moderného umenia (MUMOK). O diele a príbehoch umenia píše Jana Cviková: „V tesnej blízkosti Výchovy dotykom (Anny Daučíkovej) sa na výstave ocitla Polyfunkčná žena Ilony Németh, ktorú v štúdii Rod po páde múra kunsthistorik Piotr Piotrowski v rámci autorkinej tvorby hodnotí ako dielo ´kritickejšie k mužským očakávaniam voči ženskej sexualite´. Vo svojej štúdii Piotrowski zdôrazňuje, že pokiaľ ide o otázky rodov či sexualít politika zaostala v období transformácie ďaleko za umením. V 90. rokoch sa stratégia umenia podobala na subverzívne stratégie západného feminizmu 70. rokov, pričom sa vytvorili v zásade dve krídla: esencialistické, ktoré sa pokúšalo definovať ´ženskosť´, a kritické, ktoré uprednostňovalo ostrejšie formy kritiky a konfrontácie. K druhej skupine priraďuje napríklad výsmešné práce Anetty Mona Chisa a Lucie Tkáčovej, ktoré sa na výstave prezentovali ako hlavné protagonistky ufučaného oblečeného ´pornovidea´, no iste by tam dobre zapadli aj tetrapakové obaly Evy Filovej na mliečne výrobky, zdobené prsnatou ikonografiou. Tvorbu Ilony Németh naopak Piotrowski priraďuje - práve s výnimkou Polyfunkčnej ženy - k prvej skupine ako tvorbu zameranú na ´obranu intimity ženy´.“ Čítajte celý článok.

1313

 

 

 


 

 

 

 

Polyfunkčná žena v Kunsthalle, 2014 - 2015

  • Ilona Németh o performancii Keď... „V proteste – performancii som chcela zdieľať môj pocit z toho, v akom prostredí sa teraz nachádzame, v akom spoločenskom naladení prežívame dianie okolo nás. Podľa môjho názoru, v 90. rokoch sme si o Strednej Európe mysleli/tvrdili, že je otvorená, kultúrne a národne rozmanitá a my sme toho súčasťou. Teraz, v kríze politických a ekonomických problémov, ktoré prenášame na utečencov, sa uzatvárame do seba, oplocujeme sami seba a snažíme sa byť tak sebeckými, ako len môžeme. Zvolení politici ´chránia´ nás i ´európske hodnoty´, populistická, autokratická politika posilňuje. Ale o akých hodnotách vlastne rozprávame? O solidarite? O kresťanských hodnotách? Aké nové podnety sme priniesli do spoločného uvažovania?“
  • „Jej výstavy bývajú oslavou všetkých zmyslov. Diváci môžu zacítiť vôňu machu, prechádzať sa v tiesnivom labyrinte z vriec plných piesku, prebehnúť popod šibajúce prúty, obtrieť sa o stenu zo šachoria, kráčať po mäkkých bielych vankúšoch, popichať sa na stovkách čepelí nožov. Alebo sa zastaviť a poriadne zamyslieť. Zdanlivo nevinnými prostriedkami dosahuje maximálny zážitok, ktorý zostane v hlave ešte dlho po výstave.“ Čítajte rozhovor s Ilonou Németh, ktorý vyšiel v SME ženy.
Ako citovať tento článok:

red. Blahoželáme Ilone Németh k vyznamenaniu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/01/2017. Získané 17/05/2021 - 18:48. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/blahozelame-ilone-nemeth-k-vyznamenaniu