Cena Dominika Tatarku pre Irenu Brežnú

Za román Nevďačná cudzin(k)a získala slovensko-švajčiarska spisovateľka Irena Brežná Cenu Dominika Tatarku. Túto cenu udeľuje každoročne v rámci aktivít na podporu kultúry a umenia Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Laudatio predniesol minuloročný držiteľ ocenenia výtvarník Ľubomír Longauer.
Irena Brežná vo svojej ďakovnej reči povedala: „Som nesmierne vďačná porote, ktorá ocenila knihu Slovenky píšucej v cudzom jazyku, čim rozšírila pojem slovenská literatúra, ukázala, že je to spojiteľné, že medzi strednou a západnou Európou nestojí duchovný ostnatý plot, môžeme meniť jazyky, kultúry a nie je to vlastizrada, raz bol exil a teraz je možný návrat a nemusí byť fyzický, ale deje sa cez písané slovo, a to slovo nemusí byť iba rýdzo slovenské. Kniha je o emigrácii, a že tá je súčasťou našich dejín, to porota svojím rozhodnutím potvrdila.“


Doterajší držitelia a držiteľky ocenenia: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?171

Ako citovať tento článok:

red. Cena Dominika Tatarku pre Irenu Brežnú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/03/2016. Získané 14/06/2024 - 02:25. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-dominika-tatarku-pre-irenu-breznu