Diplomatka je aj taška pre diplomatov, nie?

Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi

Prinášame výber textov k aktuálnym prezidentským voľbám. O politike, kampaniach, rodových očakávaniach, úsmevoch, domácej a verejnej práci... jednoducho najdlhší slovenský román „Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi“.

Prečítajte si rozhovor s prvou kandidátkou na prezidentský post na Slovensku Magdou Vášáryovou, ktorý robili Jana Cviková a Jana Juráňová v roku 1999. Rozhovor pôvodne vyšiel v časopise Aspekt 2/1999 Osobné je politické.

***

J.C. Aké je vlastne očakávanie voči prezidentke? Počas kampane sa novinári zaoberali vaším mužom, hovorilo sa o prvom pánovi – prvej dáme, a určite to veľmi zraňovalo takú tú tradične chápanú mužskosť. Mali ste konkrétnu predstavu, ako sa môžete ako prezidentka vyvliecť z očakávania, že vás váš muž bude sprevádzať?

M.V. Nuž, nemáme tradíciu. Pán prezident Kováč sa snažil zo začiatku prispôsobiť všeobecnej predstave kráľa s láskavou a chápavou manželkou po boku, ktorý každému vyhovuje, ktorého každý miluje, lebo je „Bohom pomazaný“, ale všetci sme boli svedkami rýchleho vytriezvenia. Prezident nie je kráľom a nie je všeobecne milovaný, a to je fakt, s ktorým sa bude treba na Slovensku zmieriť. Potrebujeme hlavu štátu, ktorá bude volenou zástupkyňou občianok a občanov na vopred určenú dobu s jasným programom, čo chce docieliť. (...) Otázka, kto vás bude sprevádzať ako vaša slúžka, aby ste mali pohodlie a známe tváre okolo seba, na ktoré ste zvyknutí a na ktorých si môžete vyliať svoju zlosť bez obáv z diplomatického škandálu, nebola v mojom programe.“

Čítajte celý rozhovor:

Ako citovať tento článok:

red. Diplomatka je aj taška pre diplomatov, nie? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/03/2019. Získané 24/07/2024 - 14:11. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/diplomatka-je-aj-taska-pre-diplomatov-nie