Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová

V pondelok 9. januára odovzdal prezident republiky najvyššie štátne vyznamenania za prínos k demokratickej spoločnosti, kultúre, dodržiavaniu ľudských práv, uchovávaniu pamäti. Medzi ocenenými in memoriam boli aj prekladateľka a publicistka Zora Jesenská, poetka a zakladateľka novín Romano nevo ľil Daniela Šilanová a zakladateľ Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Vyznamenania prezident udelil aj historikovi Ivanovi Kamencovi, účastníčke protifašistického odboja Eve Mosnákovej, herečke Zite Furkovej, výtvarníčke Ilone Németh, hercovi Martinovi Hubovi, hudobníkovi Michalovi Kaščákovi a ďalším osobnostiam verejného života.

 

Držiteľky a držitelia vyznamenaní:

Zita Furková, herečka (76)

Pribinov kríž II. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a divadelného umenia.

Juraj Herz, režisér (82)

Rad Bieleho dvojkríža II. za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. 

Juraj Hromkovič, profesor informatiky (58)

Pribinov kríž I. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky.

Martin Huba, herec a režisér (73)

Rad Ľudovíta Štúra II. ...za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj divadelného a filmového umenia.

Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista (79)

Rad Ľudovíta Štúra II. ...za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby.

Zora Jesenská, prekladateľka a publicistka (in memoriam)

Rad Ľudovíta Štúra I. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.

Ivan Kamenec, historik (78)

Rad Ľudovíta Štúra I. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied. 

Michal Kaščák, organizátor festivalu (44)

Pohoda Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry.

Michael Kocáb, hudobník (62)

Rad Bieleho dvojkríža II. za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch.

Ladislav Kováč, biochemik, bývalý minister školstva (84)

Pribinov kríž II. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Jaroslav Krajčo, právnik a sudca (71)

Pribinov kríž I. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti práva.

Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička (74)

Rad Ľudovíta Štúra II. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky.

Ján Langoš, politik, zakladateľ Ústavu pamäti národa (in memoriam)

Rad Ľudovíta Štúra I. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa.

Mária Maciková, vinárka (59)

Pribinov kríž II. za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva.

Augustín Maťovčík, literárny historik (79)

Pribinov kríž II. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti biografie a bibliografie.

Eva Mosnáková, účastníčka odboja (87)

Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd.

Ilona Németh, výtvarníčka (53)

Pribinov kríž II. za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

Dobroslav Pustaj, politický väzeň (in memoriam)

Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd.

Daniela Šilanová, publicistka a dramaturgička (in memoriam)

Pribinov kríž II. za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia.

Ivan Trimaj, ústavný právnik (82)

Rad Ľudovíta Štúra I....za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva.

 

Ako citovať tento článok:

red. Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/01/2017. Získané 24/02/2024 - 07:43. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/drzitelkami-najvyssich-statnych-vyznamenani-su-aj-zita-furkova-zora-jesenska-ilona-