Dúhový PRIDE Bratislava pokračuje aj v roku 2011

Dúhový PRIDE Bratislava pokračuje. Najväčšie LGBT podujatie na Slovensku sa tento rok uskutoční 4. júna. Organizátori a organizátorky sľubujú ešte zaujímavejší hudobný program, viac kultúrnych sprievodných podujatí, dôraznejšiu artikuláciu ľudskoprávnej myšlienky pochodu, väčšiu bezpečnosť i celospoločenskú kampaň s názvom „Poď von!"

„Organizácia Dúhového PRIDE Bratislava 2011 je v plnom prúde. Motivoval nás úspech prvého ročníka, a naša práca nemôže preto skončiť. Chceme opäť vytvoriť niekoľko unikátnych priestorov na diskusiu o ľudských právach pre všetkých. Počas týždňa sprievodných podujatí bude mať verejnosť možnosť vzhliadnuť niekoľko filmových a divadelných predstavení, zúčastniť sa diskusie, výstavy a ďalšieho kultúrneho programu s LGBT témou a témou ľudských práv," hovorí o tohtoročnom PRIDE jeho hovorkyňa Romana Schlesinger. Program vyvrcholí v sobotu 4. júna 2011 dúhovým pochodom centrom Bratislavy.

Novinkou tohto ročníka bude podľa organizátorov a organizátoriek aj celospoločenská kampaň s názvom „Poď von!" Roman Kollárik, člen organizačného tímu Dúhového PRIDE Bratislava, o myšlienke pripravovaného projektu prezrádza: „Poď von je apelom pre gejov, lesby, bisexuálnych a transgender ľudí - poďte von, hovorte o tom, kto ste, nebojte sa. Poď von je zároveň apelom pre ich rodičov a súrodencov, kamarátov a kamarátky, učiteľov a učiteľky... Poď von je celospoločenský apel pre každého a každú - bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Nebuďme pasívni a pasívne, poďme von a hovorme spolu, diskutujme, postavme sa za naše práva i za práva ostatných!"

Najväčšie slovenské LGBT podujatie s názvom Dúhový PRIDE, ktorého sa 22. mája 2010 zúčastnilo viac než 1000 ľudí, podporili viaceré známe osobnosti, 12 ambasád, desiatky mimovládnych organizácií a iných súkromných či verejných subjektov a inštitúcií. V roku 2010 nezískalo podujatie oficiálnu záštitu mesta Bratislavy. Novozvolený primátor Milan Ftáčnik sa však už počas volebnej kampane v novembri 2010 vyjadril o PRIDE otvorene a konkrétne: „Považujem túto akciu za veľmi dôležitú aj na Slovensku, ktoré zatvára oči pred tým, že takíto ľudia žijú medzi nami, a iba pomaly si zvyká na to, aby to považovalo za prijateľné. Aj keď zákon dáva všetku zodpovednosť za priebeh pochodu usporiadateľom, myslím si, že takáto akcia potrebuje aj podporu mesta,"

Bližšie informácie o Dúhovom PRIDE, sprievodných podujatiach, programe i kampani „Poď von!" nájdete už onedlho na internetovej stránke www.duhovypride.sk.

Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov a organizátoriek PRIDE.

Dúhový PRIDE Bratislava 2010.

Irena Brežná na PRIDE 2010.

Bratislava na mape homonacionalizmu.

PRIDEm znova.

Ako citovať tento článok:

red. Dúhový PRIDE Bratislava pokračuje aj v roku 2011 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/02/2011. Získané 17/07/2024 - 15:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/duhovy-pride-bratislava-pokracuje-aj-v-roku-2011